Juhendid ja dokumendid

Doktoriõppe eeskiri

Doktoriõppe valdkondlik atesteerimiskord

Juhised doktoritöö vormistamiseks ÖMIs. Vaata lisaks ÖMI nõudeid doktoritööle ja juhiseid nõukogule esitamiseks siit.