Stabiilsete isotoopide massi-spektroskoopia tuumiklabor

Elementanalüüsi ja isotoop-suhte massi-spektroskoopia tuumiklaboris uuritakse kergete elementide (H, C, N, O, S) stabiilsete isotoopide käitumist looduslikes protsessides. Kergete elementide stabiilsete isotoopide fraktsioneerumine toimub nii füüsikalistes (nt. aurumisel) kui ka keemilistes protsessides ning nende abil saab määrata näiteks muutusi aineringetes ja paleokeskkondade füüsikalisi tingimusi nagu temperatuur.

Labor on täna varustatud kahe stabiilsete isotoopide massispektromeetriga (isotope-ratio mass-spectrosopy - IRMS):

  • Thermo Delta V Advance spektromeetriga saame määrata karbonaatkivimite süsiniku ja hapniku stabiilsete isotoopide (12C/13C ja 16O/18O) ning vee vesiniku (H/D) ja hapniku (16O/18O) koostist. Spektromeetri sisendiks on universaalne on-line gaasi ettevalmistus- ja sisestussüsteem GasBench II.  Kombinatsioonis jälg-gaaside kontsentreerimise seadmega  PreCon saame määrata samal seadmel metaani süsinikuisotoopkoostist kui ka N2O lämmastiku ja hapniku isotoopkoostist. 

  • Thermo Delta V Plus isotoopsuhte massi-spektromeeter on varustatud Thermo HT Plus ja ConFloVI sisendiga, mis võimaldab vesiniku, süsiniku, hapniku, väävli ja lämmastiku stabiilsete isotoopide analüüsimist Dumas põletusel ja kõrgtemperatuurilisel konversioonil veest, orgaanilistest ühenditest, sulfaatidest/sulfiididest ja fosfaatidest.

 

Publik

Tule kuula doktorantide põnevaid välkloenguid ja vali oma lemmik!

Teabetunni kaanefoto

Doktorandilt doktorandile: miks ja kuidas võtta oma teadustöö kokku kolme minutiga?

Kolme minuti loengute konkursi ingliskeelne esikolm

Kolme minuti loengute konkurss ootab osalema südikaid doktorante