Geokeemia tuumiklabor

Geokeemia tuumiklabori analüütiline aparatuur võimaldab vedelike ja tahkete ainete keemilise koostise määramist alates põhikomponentidest anioonidest-katioonidest kuni jälgelementideni.

Looduslikes vetes lahustunud peamiste katioonide-anioonide määramiseks kasutame Dionex ioon-kromatograafi ICS-1000, mis võimaldab katioonide analüüsil tüüpiliselt 2-5 milliliitrise mahuga veeproovis määrata lahustunud Li+, Na+, K+, NH4+, Mg+2 ja Ca+2 ioonide kontsentratsioonid ning anioonide määramisel F-, Cl-, Br-, NO2-, NO3-, SO4-2 ja PO4-3 ioonide sisaldused. Vesinikkarbonaadi HCO3iooni kontsentratsioonide (vee kareduse) määramiseks kasutatakse tiitrimist SiAnalytics Titroline 6000 seadmega.

Spetsiifiliste ja üksikute ioonide ja/või ioonkomplekside nagu näiteks PO4, B, Cr(VI) jt. kontsentratsioonide määramiseks kolorimeetrilisel meetodil kasutatakse skaneerivaid spektrofotomeetreid Thermo Nicolet Evolution 300 ja Dynamica Halo RB-10.

Põhikompenentide kui ka mitmete mitmete jälgelementide (Cu, Zn, Cd jt) sisalduste määramist vedelikuproovides kuni 1-5 mg/l (ppm) tasemele võimaldab Agilent MP-AS 1100 mikrolaine-plasma aatomadsorptsiooni instrument.

Induktiiv-sidestatud plasma massispektromeeter (ICP-MS) Agilent 8800x koos integreeritud Cetac LSX213 lasersüsteemiga võimaldab vedelike ja tahkiste keemilise koostise analüüsi.

Agilent 8800x ICP-MS unikaalne kolmeastmeline massifiltreerimise süsteem (kvadrupool massifilter - reaktsioonirakk - kvadrupool massifilter) võimaldab määrata keemilisi elemente ja nende isotoope aatmomassiga 5 - 250 (Li - Pu). Määramistundlikkus sõltub uuritavast ainest ja mõõtmistingimustest, kuid on kogu massiulatuses tüüpiliselt parem kui 1-10 ppb. Tahkete ainete analüüsimiseks kasutakse laser-ablatsioon sisestust, mis võimalab sealhulgas ka erinevate pindade kaardistamist laseriga.

Lisaks analüütilistele instrumentidele on geokeemia labor varustatud Metteler Toledo SevenGo ja Seven Excellence multimeetritega pH, temperatuuri, elektrijuhtivuse, lahustunud O2 sisalduste mõõtmiseks, Millipore MilliQ ülipuhta vee seadmete, vaakumifiltreerimissüsteemide, loksutite, tsentrifuugide jt laboritarvikutega.