Sisseastumine

Geoloogia ja keskkonnatehnoloogia on erialad, milleta ei saaks kaasaegne maailm toimida. Selleks, et näiteks valmistada tuulegeneraatoreid ja kütuselemente ning elektriautode mootoreid, on vaja haruldasi muldmetalle, liitiumit on vaja elektriautode ja nutiseadmete akudesse ning fosforit väetiste tootmiseks.

Kõik need materjalid, ja veel paljud teisedki, tuleb kõigepealt setetest ja kivimitest üles leida. Selleks on vaja geolooge, kellel on teadmised Maa ehitusest ning selle arengust. Teisalt mõjutab tänapäevane maailm ja ennekõike seesama maavarade kaevandamine ja töötlemine meid ümbritsevat keskkonda. Sellega toimetulemiseks on vaja ringmajanduse põhimõtteid järgivaid säästvaid tehnoloogiaid, mille väljatöötamise ja arendamisega tegeleb tänapäeval keskkonnatehnoloogia.

Geoloogi elukutse on maailmas hinnatud, sest inimkonna nõudmine maapõue ressursside järele on igikestev...

TÜ geoloogia osakonnas on võimalik õppida kõigis kolmes õppeastmes:

prof Sierd Cloetinghi loengusari

Prof Sierd Cloetinghi külalisloengute sari "Tectonic and Sedimentary Basin Dynamics"

Tiksu uurimas Tartu Ülikooli materjale

Uuele üliõpilasele

Tartu Ülikooli peahoone

Tartu Ülikooli esmased vastuvõtuotsused on tehtud