Välismaal õppimine

Välismaal õppimise eesmärgiks on anda üliõpilasele väärtuslik rahvusvaheline kogemus, laiendada silmaringi ning luua kindel eelis tööturul. Vahetusüliõpilasena väliskõrgkoolis õppimine on siinsete õpingute osa, see ei peata õpinguid TÜ-s ja sooritus mõjutab siinse õppekava täitmist. Välisõpingud kantakse ÕIS-is vastavasse moodulisse, mille minimaalne maht on 15 EAP semestris ja mis komplekteeritakse välisülikoolis läbitud ainetest. Valik tehakse ainete seast, mis vastavad geoloogia ja keskkonnatehnoloogia bakalaureuseõppekava õpiväljunditele. Eeskätt komplekteeritakse ained valikmoodulite ja suuna- ja erialamoodulite põhjal. Väliskõrgkoolis läbitud õppeainetega võib täita ka teisi mooduleid, nt juhul, kui väliskõrgkoolis läbitakse enam õppeaineid, kui valikmoodul mahutab või kui läbitud õppeaine sobib paremini mõnda teise moodulisse. Välismaal tehtud ainepunktide võrra on nende moodulite TÜ-s tehtav maht väiksem. Valik kooskõlastatakse programmijuhiga.

Geoloogia osakonna Erasmuse koordinaator
Triinu Jairus
Ökoloogia ja maateaduste instituut
Geoloogia osakond
geoloogia nooremteadur
Ravila 14a
Triinu Jairus
Ökoloogia ja maateaduste instituut
Geoloogia osakond
geoloogia nooremteadur
Ravila 14a
Rahvusvahelise õpirände keskuse kontaktisikud:
Kristi Liivamägi
Rahvusvahelise koostöö ja protokolli osakond
Rahvusvahelise õpirände keskus
välisõppe koordinaator
Ülikooli 18–134
+372 737 5800
+372 5346 3350 (5800)
Kristi Liivamägi
Rahvusvahelise koostöö ja protokolli osakond
Rahvusvahelise õpirände keskus
välisõppe koordinaator
Ülikooli 18–134
+372 737 5800
+372 5346 3350 (5800)
Piret Saluveer
Rahvusvahelise koostöö ja protokolli osakond
Rahvusvahelise õpirände keskus
Erasmuse programmi välispraktika koordinaator
Ülikooli 18-134B
+372 737 6019
+372 5308 1005 (6019)
Piret Saluveer
Rahvusvahelise koostöö ja protokolli osakond
Rahvusvahelise õpirände keskus
Erasmuse programmi välispraktika koordinaator
Ülikooli 18-134B
+372 737 6019
+372 5308 1005 (6019)
Jaanika Haljasmäe
Rahvusvahelise koostöö ja protokolli osakond
Rahvusvahelise õpirände keskus
Erasmuse programmi koordinaator
Ülikooli 18-134A
+372 737 5151
+372 5399 4788 (5151)
Jaanika Haljasmäe
Rahvusvahelise koostöö ja protokolli osakond
Rahvusvahelise õpirände keskus
Erasmuse programmi koordinaator
Ülikooli 18-134A
+372 737 5151
+372 5399 4788 (5151)