Bakalaureuseõpe

Bakalaureuseõppes on geoloogia osakonnas võimalik õppida geoloogia ja keskkonnatehnoloogia õppekaval. Eriala jaguneb kaheks peaerialaks, mille vahel tudengid saavad valida II õppeaasta alguses, kui nad suunduvad kas geoloogia või keskkonnatehnoloogia suunale.   

Bakalaureuseõpe kestab 3 aastat, mille jooksul läbitakse 180 EAP mahus õppeaineid. Õppekava läbimisel kaitseb üliõpilane uurimusliku bakalaureusetöö. 

Mõlemad, nii geoloogia kui ka keskkonnatehnoloogia, on arvatavasti kõige mitmekülgsemad ja laiahaardelisemad erialad Tartu Ülikoolis üldse. Nad hõlmavad põhjalike alusteadmisi reaalteadustest, loodusteadustest, infotehnoloogiast, seadusandlusest ja teadmisi ka sotsiaal- ning humanitaarteadustest. Mõlemad erialad on piirteadused, mis omavad nii praktilisi kui ka teaduslikke väljundeid paljudesse erinevatesse eluvaldkondadesse, alates igapäevasest kraaniveest kuni riikliku energeetikajulgeolekuni. 

Geoloogia õppimisel Tartu Ülikoolis omandatakse teadmised Maa ehituse ja selle sfääride (litosfääri, atmosfääri ja hüdrosfääri) arengu seaduspärasustest, saadakse teada, kuidas on tekkinud ja millest koosnevad mineraalid ja kivimid, ja kuidas on elu Maal arenenud, jättes endast jäljed iidsetesse setenditesse. Kaasaegses geoloogiahariduses on oluline koht ka rakendus- ja keskkonnageoloogilistel ainetel.

Geoloogia ja keskkonnatehnoloogia õpe Tartu Ülikoolis on väga praktiline. Lisaks loodusteaduslike alusteadmiste omandamisele on õppekavas labori- ja ettevõttepraktikad. Mõlemal erialal, aga eriti geoloogias, on suur osakaal välipraktikatel. Praktikad toimuvad nii Eestis kui ka välismaal ning annavad võimaluse loengutes õpitut vahetult kogeda ja praktiliselt rakendada, seda kõike erinevates looduslikes või ka tehnoloogilistes situatsioonides. 

Pärast lõpetamist on nii geoloogiaharidusega kui ka keskkonnatehnoloogia spetsialiseerumisega spetsialistide töökohad seotud Eesti Geoloogiateenistuse, Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnateenistuste, PRIA, Eesti Keskkonnauuringute Keskuse, Keskkonnainspektsiooni ja paljude geotehnika, keskkonna uurimise ja kasutamise ning keskkonnamõjude hindamisega tegelevate riiklike ning eraorganisatsioonidega. 

Tartu Ülikoolist saadav geoloogia ja keskkonnatehnoloogia alane haridus on maailmas konkurentsivõimeline ning meie vilistlased õpivad ja töötavad selle valdkonna ettevõtetes ja uurimisasutustes üle maailma - Rootsist, Soomest ja Norrast Saksamaa, Austraalia ning USA-ni. 

Erialaspetsialisti taseme saavutamiseks kummalgi peaerialal tuleb lõpetada magistriõpingud 
geoloogias või keskkonnajuhtimises

Tutvu geoloogia ja keskkonnatehnoloogia bakalaureuseõppekava ülesehituse ja ainekavaga Tartu Ülikooli õppeinfosüsteemis.  

 

Info sisseastumistingimuste ja avalduse esitamise kohta

Sisseastumine

prof Sierd Cloetinghi loengusari

Prof Sierd Cloetinghi külalisloengute sari "Tectonic and Sedimentary Basin Dynamics"

Tartu Ülikooli peahoone

Tartu Ülikooli esmased vastuvõtuotsused on tehtud

Said Tartu Ülikooli sisse. Mis edasi?

Said Tartu Ülikooli sisse. Mis edasi?