Lõputööd ja kaitsmised

Varasemad lõputööd

Alates 2013. aastast on lõputööde PDF-id lugejatele kättesaadavad DSpace´is. Tööd on kaitstud Creative Commons litsentsiga.

Täielik nimekiri geoloogia ja keskkonnatehnoloogia erialal kaitstud bakalaureuse- , magistri- ja doktoritöödest koos asukohanumbriga geoloogia osakonna raamatukogus on toodud allpool.

Lõputööde kaitsmised

Olulised kuupäevad 2023/24. õa.

Bakalaureuse- ja magistritööde esitamistähtaeg on 27. mai kell 12.00.

Bakalaureusetööde kaitsmine toimub 6. juunil kell 9.00 Chemicumi auditooriumis 1019.

Magistritööde kaitsmine toimub 7. juunil kell 9.00 Chemicumi auditooriumis 1019.

 

Lõputööde vormistamise ja kaitsmise kohta leiad juhendeid menüüpunktist "Juhendid ja dokumendid".