Teadustöö

Geoloogia osakonna uurimistöö suunad hõlmavad suure osa erinevatest Maa dünaamilise süsteemi valdkondadest. Meie uurimistöö otsib sidemeid ja seoseid Maa sisemuse geoloogiliste protsesside, süvaehituse, pinnakatte, hüdrosfääri, krüosfääri ja biosfääri vahel täna ja geoloogilises minevikus. Oma uuringutega püüame mõista, kuidas paljude füüsikaliste, keemiliste ja bioloogiliste protsesside koos- ja vastasmõjus on Maa arenenud ning milline on Maa arenguteede ja ressursside otsene ning kaudne mõju ühiskonna arengule ja kestvusele.

Osakonna peamised uurimistöö suunad on suunatud nii rakendus- kui ka alusteaduse erinevatesse valdkondadesse, millest olulisemad on:

  • geofüüsika
  • geokeemia, sh isotoopgeokeemia
  • hüdrogeoloogia
  • keskkonnageoloogia
  • mineraloogia ja petroloogia
  • paleontoloogia ja stratigraafia
  • pinnakatte- ja rakendusgeoloogia 

Geoloogia osakond on Tartu Ülikooli Maapõueressursside arenduskeskuse (MAREK) partner. MAREK koondab Tartu Ülikooli kompetentsi maapõueressursside kasutamisega seotud küsimuste lahendamiseks ning selle eesmärgiks on arendada teadmisi maapõue ressursside säästlikuks kasutamiseks ja selle strateegiliseks planeerimiseks ning osaleda rakenduslike küsimuste lahendamisel.

Geoloogia osakonna teadlaste kasutuses on väga mitmekülgne analüütiline ja väliuuringute seadmestik, mis võimaldab väga erineva skaalaga uuringute läbiviimist geoloogia ja keskkonnavaldkonnas alates geoloogilistest ja keskkonnauuringute välitöödest kuni materjalide-ainete mikrotasandi mineraalse ja keemilise koostiseni välja.

Osakonna koosseisus on:

Publik

Tule kuula doktorantide põnevaid välkloenguid ja vali oma lemmik!

Teabetunni kaanefoto

Doktorandilt doktorandile: miks ja kuidas võtta oma teadustöö kokku kolme minutiga?

Kolme minuti loengute konkursi ingliskeelne esikolm

Kolme minuti loengute konkurss ootab osalema südikaid doktorante