Geoloogia osakonnas toimusid osaliselt veebipõhised kaitsmised

TÜ geoloogia osakonnas toimusid geoloogia ja keskkonnatehnoloogia eriala bakalaureuseastme ning geoloogia magistriastme ning keskkonnatehnoloogia magistriastme tudengite lõputööde kaitsmised seekord osaliselt veebivahendusel.

Kaitsmisettekanded tegid tudengid Chemicumis komisjoni ees esinedes, kuid samal ajal oli kõigil soovijatel võimalik ettekandeid ning neile järgnevaid diskussioone võimalik vaadata ja kuulata ka Microsoft Teams Meetings keskkonna vahendusel. Sellist, osaliselt online, ettekannete versiooni kasutati geoloogia osakonnas esmakordselt. Õnneks sujusid kaitsmised kenasti. Samas peame tunnistama, et veebikeskkonnas toimetamine nõuab veidi harjumist ning tehnilist valmisolekut. Suur aitäh TÜ IT-tugikeskusele kes varustas meid nii vajaliku riistvara ning igaküldse abiga. 

Kaitsmise ajal järgisime kõiki ette kirjutatud reegleid - auditooriumis, mis mahutab 90 inimest, oli kohal seekord vaid kaitsmiskomisjon, esineja, tema juhendaja ning retsensent. 

Fotod: Peeter Paaver, va alumine vasakpoolne foto: Päärn Paiste