INQUA Peribaltic konverents "Quaternary Sediments, Landscapes and Early Settlement History in Western Estonia"

Image
Peribaltic konverentsi logo

25.-30. augustini 2024 leiab aset INQUA (International Union For Quaternary Research) Peribaltic töögrupi rahvusvaheline sümpoosion "Quaternary Sediments, Landscapes and Early Settlement History in Western Estonia". Sümpoosioni algus- ja lõpp-punktiks on Pärnu, kus 26. augustil toimub teaduskonverents. Sellele järgnevad geoloogilised ekskursioonid viivad osalejad 27-30. augustini ka mujale Pärnu-, Saare- ja Hiiumaale. Sarnaselt varasemate Peribaltic töögrupi kohtumistega ei ole ka seekordse sümpoosiumi teemad rangelt piiritletud selle nimes toodud valdkondadega, vaid oodatud on ettekanded ka teistel piirkondlikult või üleilmselt olulistel Kvaternaari ajastu geoloogiat käsitlevatel teemadel. 

Konverentsi korraldavad Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituut ning Eesti Geoloogiateenistus.

Konverentsile registreerumine on avatud 15. aprillini 2024 konverentsi veebilehel.

Kontakt:

Alar Rosentau alar.rosentau@ut.ee
Tiit Hang tiit.hang@ut.ee
Triine Nirgi triine.nirgi@ut.ee
Triinu Jairus triinu.jairus@ut.ee
Kairi Põldsaar kairi.poldsaar@ut.ee

 

 

Energiatehnoloogia

Ülikool toob Ida-Virumaale tippspetsialiste ja tulevikutehnoloogiaid

Tuumajaama konverentsil arutlevad eksperdid  eksperdid jagavad teadmisi tuumajaamade ja tuumaenergeetika kohta.

JÄRELVAATA: erialaeksperdid jagavad oma teadmisi tuumajaamadest

Õppekorraldus koduülikoolis

Õppekorraldus koduülikoolis